ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 57 ตำแหน่งงาน
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • Can learn overall about RA/QA/PV
  • 1 year experience in RA or QA or PV in medical
  • Bachelor’s Degree of Pharmacy, Welcome Fresh grad
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Senior Medical Affairs & Clinical Research/ Upto 60K/ BTS Sala Deang

  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
  Bangrak
  • 2+ Years in relevant clinical research, medical
  • Must have TOEIC Score At least 700
  • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo

  Pharmacist P&F

  Smooth E Co., Ltd.
  Sathorn
  • ให้บริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับยา วิตามินอาหารเสริม
  • มีโอกาสเติบโตในสายงาน Marketing,Product specialist
  • สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  R.X. Company Limited's logo
  Bangsue
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต
  • มีประสบการณ์ขาย ร้านยา 1 ปี ขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถทำงาน ตจว. ได้เป็นครั้งคราว
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • เภสัชกรสายการตลาดร้านยา
  • มีประสบการณ์ร้านยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความเป็น Pharmapreneur
  R.X. Company Limited's logo
  Bangsue
  • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านทะเบียนตำรับ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่่อง Product Classification
  Greater Pharma Limited Partnership's banner
  Greater Pharma Limited Partnership's logo
  Bangplad
  • ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์
  • รับผิดชอบดูแลยอดขายของทีมขายโรงพยาบาล
  • มีประสบการณ์ด้านขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Pharmahof Co., Ltd.'s banner
  Pharmahof Co., Ltd.'s logo

  Product Development

  Pharmahof Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • การศึกษาจบ เภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์การขึ้นทะเบียน ขออนุญาตกับ อย.
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ACTD
  Johnson & Johnson (Thailand) Limited's banner
  Johnson & Johnson (Thailand) Limited's logo

  Product Manager (Pharmaceutical)

  Johnson & Johnson (Thailand) Limited
  Bangkok
  • Experience as Medical Representative, Sale.
  • Foundational knowledge of in-line product market.
  • Good command of Thai & English.
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง
  • กำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมี
  Timesconsult Co., Ltd.'s banner
  Timesconsult Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • Oversee of TH Business, Sales & Revenue growths
  • Marketing plans, Work with Regional Team Singapore
  • 10+ exp, 5Y leadership in Biotechnology background
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • นักศึกษาเภสัช
  ถัด ไป