• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ขายร้านขายยาเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

16-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่