ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมปลาย (ม.6) ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 0-3 ปีในการวิจัยทางชีวภาพหรืออุตสาหกรรม
  • พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีและทักษะทางเทคนิค
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • 5 years of experience in vaccine (Biological) Ind
  • pharmaceutical manufacturing, project management.
  • Negotiation and conflict management
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Degree or Master in Biochemistry, Biotechnology
  • 2-5 years for Bachelor in Biological Industry
  • Good scientific background and technical skills
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Master’s degree in Biochemistry or Chemistry
  • 1-3 years of experience in Biological Research
  • 0-3 years in scientists in vaccine development