ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Spiber (Thailand) Ltd.'s banner
  Spiber (Thailand) Ltd.'s logo

  Quality Assurance (QA)

  Spiber (Thailand) Ltd.
  ระยอง
  • 2 year experience in QA/QC
  • Biomaterial QC or biomaterial production process
  • English+ TOEIC score of 500 or higher
  Spiber (Thailand) Ltd.'s banner
  Spiber (Thailand) Ltd.'s logo

  Quality Control

  Spiber (Thailand) Ltd.
  ระยอง
  • 5 year in the pharmaceutical, biochemistry or food
  • English: TOEIC score of 650 or higher
  • 5 years’ experience in QC activities
  Spiber (Thailand) Ltd.'s banner
  Spiber (Thailand) Ltd.'s logo

  Quality Assurance (QA expert)

  Spiber (Thailand) Ltd.
  ระยอง
  • 5-year experience in QC and QA activities
  • English: TOEIC score of 650 or higher
  • Experienced in Quality Management System
  Spiber (Thailand) Ltd.'s banner
  Spiber (Thailand) Ltd.'s logo

  Production Supervisor (Max 50K)

  Spiber (Thailand) Ltd.
  ระยอง
  • English: able to read/write emails and SOPs
  • 1-3 years in biotech, food, petrochemical industry
  • Launch a commercial plant, operate system & M/C