ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s banner
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • ป.ตรี/โท Biochemistry เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์และสารเคมีวิทยาศาสตร์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้