• วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

22-Sep-17

 

Applied
  • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
  • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
  • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

22-Sep-17

 

Applied

Sales Executive 1 position (Medical Devices, Northeastern Area)

Olympus (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Male, age not over 30 years old
  • Degree in Medical Field / Science / Biotechnology
  • 1 years’ experience in sales representative field

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล