ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ธัญบุรี
  • บริหารจัดการองค์ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญา
  • วางกลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • การใช้สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี