ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 33 ตำแหน่งงาน
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • รักงานขายและงานบริการหรือมีประสบการณ์ในการขาย
  • เป็นคนในพื้นที่ (ตจว.) สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • จบทางด้านเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อยู่ในตลาดเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • มีทักษะและประสบการณ์ด้านการขายแบบ B2C & B2B B2C
  • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ (พิจารณาพิเศษ)
  • จบด้าน Marketing มีความรู้ประสบการณ์ด้านHealthcare
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
  • ปฎิบัติงานสัปดาห์ละ6วัน
  • โรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม
  Medical Laser Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ด้านงานขาย Sale Representative
  • เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท มีค่าพาหนะและคอมมิชชัน
  • พนักงานของบริษัทจะได้รับสิทธิดูงานและท่องเที่ยว
  Mahidol-Oxford Research Unit,'s banner
  ราชเทวี
  • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
  • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • คัดอาสาสมัครเก็บบันทึกข้อมูลการวิจัย
  Medical Laser Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวกับวงการแพทย์
  • สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานขายได้
  • เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000, ค่าคอม, ค่าเดินทาง
  ถัด ไป