ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  360 Degree Search Recruitment Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  360 Degree Search Recruitment Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Product Clinical Specialist & FSE

  360 Degree Search Recruitment Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Good salary 50-60 K + Good allowance
  • Best career path with a leading company
  • Opportunity to use Sales & Marketing skills
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Launch new medical device (cardio) in Thailand
  • Proven track record selling cardiologists, ICU, EP
  • Work with KOLs and procurement

  นักวิจัยหลังปริญญาเอก/ผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาโท

  ศูนย์ความเป็นเลิศวิจัยโรคเบาหวานและโรคอ้วน
  บางกอกน้อย
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
  • ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้าน Molecular Genetics
  • มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน

  Application Specialist

  Biomedia (Thailand) Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Work with medical device products for diagnostics
  • Manage and build relationships with customers
  • Career development & overseas training opportunity
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)