ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s โลโก้ของ
  ภาคกลาง
  • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology
  • At least 1 year experience in Sales
  • Good in selling, analytical and negotiation skill
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)