ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)'s logo
  วังทองหลาง
  • วิเคราะห์และประเมินโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
  • จบปริญญาตรี/โท เทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัทสามารถให้ work from anywhere 1-2 วัน/สัปดาห์
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • จบทางด้านเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่
  บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)'s logo
  วังทองหลาง
  • จบทางด้านเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รักงานบริการ/ขายมีประสบการณ์การขาย/มีรถยนต์ส่วนตัว
  • บริษัทสามารถให้ work from anywhere 1-2 วัน/สัปดาห์