• จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานการให้บริการ
 • พิจารณาคัดเลือกคู่สัญญาเพื่อทดแทนและเพิ่มเติม
 • กำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี

08-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Any Field
 • 2 Years of Customer Service Experience
 • Experienced in Leadership/Insurance Business

08-Apr-20

 

Applied
 • Provide fast & efficient claim process to customer
 • Evaluate and investigate case properly
 • Communicate with many perties (OIC, broker, agent)

03-Apr-20

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience in insurance
 • Fluent in English communication
 • Knowledge of property, liability, and marine

03-Apr-20

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in related field
 • Direct experience in insurance or health industry
 • Strong attention to detail

02-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor Degree of nursing
 • 1 year of experience in Claim Assessor
 • FWA and Medical Investigation

31-Mar-20

 

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in claim management
 • Identifying suspicious or potentially fraudulent
 • Good command of English and Thai

31-Mar-20

 

Applied