• ตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย
  • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่