ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 34 ตำแหน่งงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการประสานงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการจัดทำ Presentation
  Areeya Property Public Company Limited's banner
  Areeya Property Public Company Limited's logo
  วังทองหลาง
  • Plan the cash flow and design the type of fund
  • Review debenture filing document
  • Experience in this role at least 3 years
  ThaiNamthip Corporation Limited's banner
  ThaiNamthip Corporation Limited's logo
  หลักสี่
  • จัดหาเงินทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยง
  • Project Management
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Bachelor in Computer Science, Information Science
  • Front office experience in financial services
  • Understanding of Linux Administrator skills
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • Financial advisory on Debt Capital Markets
  • Experience corporate banking & investment banking
  • Strong analytical and strong problem-solving skill
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ทางด้านการควบคุมทรัพย์สิน อย่างน้อย 1 ปี
  • ทำการรับ/บันทึกทรัพย์สินลงในทะเบียนควบคุม
  • จัดซื้อสินค้า IT
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • จัดทำรายงานแบบ 56-1 One Report
  • ประสานงาน ได้แก่ กรรมการบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์
  • ให้คำปรึกษากฎหมายด้านหลักทรัพย์และการตลาด
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Master or Bachelor’s degree in Finance or related
  • 4 – 5 yrs experience in the Financial Markets
  • Understanding of products in Financial Markets
  ถัด ไป