ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 61 ตำแหน่งงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการประสานงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการจัดทำ Presentation
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีปสก. 5 ปี ในด้านงานนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
  • ตรวจสอบรายการซื้อ-ขายประจำวันและกระทบยอด
  • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ FundConnext
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • information gathering and due diligence process
  • analyst financial statements under Thai Finance
  • prepare relevant Information Memorandum, Filing
  Krungthai Asset Management Public Company Limited's banner
  Krungthai Asset Management Public Company Limited's logo
  สาทร
  • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค,Research
  • จบการศึกษาปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
  • Macroeconomic Analyst
  AIRA Securities Public Company Limited's banner
  AIRA Securities Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • จัดสรรเงิน,งานบริหารสภาพคล่องทางการเงิน,ตราสารหนี้
  • ด้านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน, Trade Bond
  • บริหารความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน
  Globlex Securities and Globlex Group's banner
  Globlex Securities and Globlex Group's logo
  ปทุมวัน
  • Has work experienced in Investment Banking
  • Bachelor Degree higher in Business Administration
  • Understanding of financial and accounting standard
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  วัฒนา
  • จัดทำ Financial modeling , Financial Due diligence
  • มีประสบการณ์ในการทำ M&A
  • ใกล้ BTS เอกมัย/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสุขภาพ
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • จัดทำรายงานแบบ 56-1 One Report
  • ประสานงาน ได้แก่ กรรมการบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์
  • ให้คำปรึกษากฎหมายด้านหลักทรัพย์และการตลาด
  ถัด ไป