• ปสก 2 ปีขึ้นไป ด้าน Finance, Banking หรือ Economic
  • สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์
  • ทำงานเป็นทีม/ จัน-ศุก/ เป็นพนักงานประจำ แจ้งวัฒนะ

16-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่