ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • 3-5 years of experience in investment industry
  • Able to systematically analyze large datasets
  • Graduated in finance, economics, computer science
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Bachelor in Computer Science, Information Science
  • Front office experience in financial services
  • Understanding of Linux Administrator skills
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ทางด้านการควบคุมทรัพย์สิน อย่างน้อย 1 ปี
  • ทำการรับ/บันทึกทรัพย์สินลงในทะเบียนควบคุม
  • จัดซื้อสินค้า IT
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Master or Bachelor’s degree in Finance or related
  • 4 – 5 yrs experience in the Financial Markets
  • Understanding of products in Financial Markets