ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 75 ตำแหน่งงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีมได้
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • บันทึกคำสั่งลงทุนต่างประเทศ เช่น คำสั่งชำระบัญชี
  • ติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์
  • Tender Offer, Warrant, Rebate และ Claim Tax
  Phillip Asset Management Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Knowledge in SET/SEC and Anti-money laundering
  • Experience in Compliance, Law or PDPA Compliance
  • Conduct or direct the internal investigation
  Krungthai Asset Management Public Company Limited's banner
  Krungthai Asset Management Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
  • Fund Manager License
  • มี CFA Level 3 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s banner
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Good understanding and familiar with digital asset
  • Strategize, prioritize business plans
  • Project management and multi-tasking skills
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s banner
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Oversea an operational risk of InnovestX
  • Analyze and assess risks, and report risk status
  • Create risk awareness and culture through training
  Sino Logistics Corporation Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • มีประสบการณ์ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ 2 - 3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ดี
  • บริหารเวลา, วางแผน, คิดวิเคราะห์, ประสานงานได้ดี
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s banner
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • At least 7 years working experience
  • Good command of written and spoken English
  • 5 days working, Bonus, WFH
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ
  • มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน
  • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Cyber security technology both Windows and Unix
  • Cyber security frameworks and regulations
  • IS certifications
  ถัด ไป