ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 55 ตำแหน่งงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีมได้
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s banner
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Good understanding and familiar with digital asset
  • Strategize, prioritize business plans
  • Project management and multi-tasking skills
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s banner
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Oversea an operational risk of InnovestX
  • Analyze and assess risks, and report risk status
  • Create risk awareness and culture through training
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s banner
  InnovestX Securities Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • At least 7 years working experience
  • Good command of written and spoken English
  • 5 days working, Bonus, WFH
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ
  • มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน
  • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ศูนย์ปฏิบัติการ, บริการหลักทรัพย์
  • ยืนยันมูลค่าหน่วยลงทุน, หน่วยลงทุน, กองทุนรวม
  • หลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • จบปริญญาตรี ด้านการบริหาร การเงิน หรือ บัญชี
  • มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับ Digital Asset
  • ติดตามภาวะตลาดและการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการบริการ
  • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • จบปริญญาตรี ด้านการบริหาร การเงิน หรือ บัญชี
  • มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับ Digital Asset
  • พิจารณาคำขอการเปิดบัญชี ตรวจสอบ KYC/CDD
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ประสานงานเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้า
  • ให้ข้อมูลและคำแนะนำการลงทุนเบื้องต้น
  • ดำเนินการทำธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • Good team working
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  ปทุมวัน
  • จัดทำบทวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้
  • ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้
  • 5 days working, Work from home, Bonus, Insurance
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีพื้นฐานในอนุพันธ์ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • บันทึกคำสั่งลงทุนต่างประเทศ เช่น คำสั่งชำระบัญชี
  • ติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์
  • Tender Offer, Warrant, Rebate และ Claim Tax
  ถัด ไป