• จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเวปไซด์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience on Market Risk Management Framework
 • Product Knowledge on Capital Markets & BSM
 • Experience on Market Risk Control Self-Assessment

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Economist

Tisco Financial Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Economic research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบ/ความเสี่ยง สถาบันการเงิน
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ พหลโยธิน

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Closing Monthly, Yearly account
 • Make Balance Sheet , Profit and Loss
 • Prepare Financial report corporate tax activity

17-Nov-17

 

Applied
 • Capital Markets and Treasury Risk
 • Risk Modeling
 • Financial Engineering

17-Nov-17

 

Applied
 • Knowledge of Microsoft SQL Server
 • strong understanding of RDBMS technologies
 • System Engineer teams for SQL Tuning, database

17-Nov-17

 

Applied
 • Analysis profit that meet the business requirement
 • review the site profit to improve opportunity
 • prepare annual budgetary

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CEO (Financing Business)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Business development
 • Factoring
 • Financing

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree Computer Science
 • CCNA Certification is required
 • VMWare ,Microsoft Server

16-Nov-17

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ค่ารักษาพยาบาล OPD- 25,000/ปี IPD-70,000/โรค
 • โบนัสประจำปี

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relationship management
 • Credit analysis
 • Wholesales banking, oil and gas

16-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป,มีใบอนุญาติ IC License
 • เงินเดือน 50,000++ พร้อมสวัสดิการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,ทำงานเป็นทีมได้ดี

16-Nov-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Knowledgeable in basis accounting
 • Skillful in Microsoft Excel
 • New Graduated is welcome

16-Nov-17

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience on Market Risk Management
 • Product Knowledge on Capital Markets & BSM
 • Experience on Market Risk and Control ( RCSA/CSA)

16-Nov-17

 

Applied
 • Analyze global and domestic economic conditions
 • Write research papers (in Thai and English)
 • Present research products to customers

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to do independent economic research
 • Good presentation skills
 • TOEIC 800

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SINGLE LICENSE
 • เงินฝาก กองทุน และประกัน
 • จบใหม่

15-Nov-17

 

Applied
 • c#, java developer
 • SQL
 • OOP concepts, DBMS

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและทุน
 • จัดทำรายงานบัญชีเงินสดย่อยรายบุคคล
 • สามารถรับความกดดันได้ดี

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจในตลาดตราสารการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการลงทุน

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

15-Nov-17

 

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied
 • ธุรการของฝ่ายประเมินฯ
 • วางแผนงบประมาณ
 • ฝ่ายประเมินอสังหาริมทรัพย์

14-Nov-17

 

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products, FX, FI
 • Financial or Treasury products

14-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s AND Master’s degree in Economics
 • Experience in market and economic research
 • Good command of English (minimum TOEIC 800)

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Saels/Business Development/Marketing/relationship
 • Capital Investment / Leasing / Finance
 • Able to analyze financial statement

14-Nov-17

 

Applied
 • A Bachelor or Master degree preferable
 • Strong quantitative skills and computer skills
 • Able to write and speak English fluently

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capital Markets
 • analytical
 • strong relationship

14-Nov-17

 

Applied
 • 12 years experienced Cashiers, Accoun
 • 7 years experience in team development
 • Bachelor degree in Account or Finance

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Financial Market และ Group Treasury อย่างน้อย 3-5

14-Nov-17

 

Applied

Research Assistant

Phatra Securities Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in investment and capital market
 • Assist the research team on organizing research
 • Above-average oral and written communication skill

14-Nov-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in securities field
 • Responsibilities of trade settlement
 • Degree in Business Administration /Finance

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • ในธุรกิจการเงิน การธนาคาร หรือ บริษัทหลักทรัพย์

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานหลักทรัพย์
 • ต้องมี Single License

13-Nov-17

 

Applied
 • Investment and Liquidity Management
 • Liquidity Management
 • Market Dealer, FX, Trade

13-Nov-17

 

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • มีใบอนุญาต Single License และ Derivatives License
 • มีความรู้เรื่อง Trading Model

13-Nov-17

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

13-Nov-17

 

Applied
 • Basel regulations and upcoming regulatory changes
 • Capital Management and Equity Investment
 • ICAAP Policy

13-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

13-Nov-17

 

Applied
 • University degree in BusinessAdministration,Financ
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer literacy in Microsoft Office

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล