• รู้เกี่ยวกับการนำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบ ERP/ORACLE
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business, Economics
 • 0-3 yearsof Experiences in Marketing & Sales
 • Be able to cope with Pressure and Tight Timelines.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • treasury
 • finance
 • Liquidity

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Investment Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Investment Banking
 • Private Equity
 • Investment Manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Bachelor's to Doctoral Degree of Economics
 • 2-5 years of experience in Economics/Research
 • Have the fundamental knowledge of Global Market

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor degree in Finance
 • Equity or Derivative License
 • numeric analytical

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Background in Trustee, Custodian, Global Markets
 • Mutual fund, Private fund, Offshore Product
 • Good in Logical & Conceptual thinking

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Tax and Thai Accounting Standards
 • Ms Excel and accounting software
 • Fast learner

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีประสบการณ์ทำงาน
 • พิจารณาเด็กจบใหม่ที่มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
 • มีสวัสดิการที่ดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Equity Fund Manager

Kennedia Connext Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong experience in equity fund management
 • Fund Manager license is required
 • Fluent command of English is a must

21-Nov-19

 

Applied
 • Economist / Researcher
 • JLPT N1 or N2
 • Financial Markets / Capital Markets

21-Nov-19

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการของของตลาดทุน
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600
 • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IR
 • Investor relations
 • Analyst

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

21-Nov-19

 

Applied
 • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค,Research
 • จบการศึกษาปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
 • Macroeconomic Analyst

20-Nov-19

 

Applied
 • 4-6 years of investment experience (VC/PE)
 • Project management experience or exposure
 • Fluent in English

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to do independent economic research
 • Good presentation skills
 • TOEIC 800

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์
 • อายุ 26-30 ปี มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน 3-5 ปี
 • นักวิเคราะห์เเละวางเเผนการเงิน

20-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • internal audit and risk matter.
 • workflow design is a plus.
 • experience internal audit and regulatory bodies.

20-Nov-19

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master degree preferable in accounting
 • Able to write and speak English fluently
 • Highly organized and detail-oriented

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ Microsoft Office และภาษาอังกฤษในการทำงาน

20-Nov-19

 

Applied
 • 1-3 years in Forex, Stock, Derivative, Insurance,
 • High Salary, High Commission, High Career Growth
 • 5 Days working, Performance Bonus, MT4, Sales

20-Nov-19

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้กฎหมาย พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน

19-Nov-19

 

Applied
 • Knowledge of Local or Foreign Settlement.
 • Strong Interpersonal and communication skills.
 • Fair English Skill.

19-Nov-19

 

Applied
 • Industry research, data mining, business insight
 • Assist in financial modeling, proposals, reports
 • Assist in organizing Investor Relations activities

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and manage investment products
 • Self-driven, Hands-on, High-energy
 • Fluent in English

19-Nov-19

 

Applied
 • Degree instatistic, economics, finance or related
 • Experience in securities broker or fund management
 • Basic knowledge in FRM, Var, Beta

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wealth Management
 • Relationship Manager
 • Portfolio Management

19-Nov-19

 

Applied
 • Skill to work independently
 • Excellent analytic skills and structured working
 • Good english communication skill

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Banking
 • At least 5 years’ working experience
 • Knowledge in capital market products

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global Markets Products & Sales
 • FX Trader / FX Dealer
 • Financial Markets / Capital Markets

18-Nov-19

 

Applied
 • Capital Markets and Treasury Risk
 • Risk Modeling
 • Financial Engineering

18-Nov-19

 

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

18-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance/Banking, Econ
 • work near BTS saladang
 • Excellent written and spoken English

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developer, Programmer
 • Algorithmic trading and Machine learning
 • Java, Phyton, SQL, MySQL

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years of experience investor relations
 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting or MBA
 • Good command in English

18-Nov-19

 

Applied
 • Private Banker, Corporate RM, Investment Banker,RM
 • high net worth, HNW, asset allocation, offshore
 • wealth management,relationship manager, investment

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to advise the customers to invest
 • Asset, mutual fund, and insurance management
 • Able to coach team for investment products

18-Nov-19

 

Applied
 • 3+ yrs as credit analyst in Banking Business
 • Exp serving large scales company, Public company
 • Hold he CFA certificate or other related

17-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 5-7 years working experience
 • Capital Markets, Investment Banking & Corp Fin
 • Opportunity to gain exposure in CLMV region

17-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 3 years working experience
 • Capital Markets, Corp Fin & Financial Advisory
 • Opportunity to gain exposure in CLMV region

17-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Capital Markets, Investment Banking
 • or related fields is a plus
 • Opportunity to gain exposure in the CLMV region

17-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในด้านกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SET และ SEC
 • จัดเตรียมการประชุมผุ้ถือหุ้น AGM/EGM
 • งบการเงิน, MD&A, 56-1, 56-2

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาระบบการติดตามลูกหนี้จากต่างประเทศ
 • ตรวจสอบการเปิด L/C กับธนาคาร
 • พัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ

14-Nov-19

 

Applied