• สร้างข้อมูลตัดเงินระบบ ATS เพื่อฝากเป็นหลักประกัน
 • จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรับ – ส่ง ระบบ ATS
 • มีประสบการณ์การใช้ระบบงาน Back Office - SBA

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้าน Compliance
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Wealth Manager (60K-100K)

Adecco Japanese

กรุงเทพมหานคร

 • Wealth Management
 • Investment
 • Financial Advisory

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager - Wealth Banking

Adecco Japanese

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager - Wealth Banking
 • Single License (IC)
 • Wealth Management

14 นาทีที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Work experience at least 5 Year
 • Achieve ASA or FSA (or equivalent)
 • Well understand NPV/GPV reserve valuation

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passionate in Real Estate & REIT
 • Proficient Skill in Financial Modeling
 • 3-Year Experience in Finance Field

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capital Markets
 • analytical
 • strong relationship

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัท

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Consultant
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • financial advisor

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • Trader

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capital Markets and Treasury Risk
 • Risk Modeling
 • Financial Engineering

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment consultant
 • Possess a single license

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance, Economics
 • Monitor the investment assets operation of ILP
 • Strong Experience Investment Operations Management

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economic
 • At least 3 years’ experience in IB, CM
 • Good command of written and spoken English

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • trader
 • derivatives
 • securities

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Finance, Economics or Related
 • 2-5 years experience in IR, Finance,Capital Market
 • Knowledge of SET's and SEC's rules and regulation

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant)
 • ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
 • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Equity, Fund Manager, Assistant Fund Manager
 • Securities, Mutual Fund, Private Fund, CFA level 3
 • CISA, Equity investment, Fund Manager License

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment process
 • Banking
 • Financial services

17-Jan-18

 

Applied

Financial Analyst - M&A

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 2+ years in Investment Banking, Financial Analyst,
 • Assist on the execution of M&A transactions
 • Background with Supply Chain, Food and Beverage,

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting
 • Stock market, MOC, SET & SEC
 • Ability to collaborate with the executive team

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in property fund or REIT management
 • At least 3 years in real estate sector is required
 • Good command of English is a must

16-Jan-18

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

16-Jan-18

 

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

16-Jan-18

 

Applied
 • Experience on Market Risk Management Framework
 • Product Knowledge on Capital Markets & BSM
 • Experience on Market Risk Control Self-Assessment

16-Jan-18

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can be consolidation more than 10 company in group
 • Fluent in English
 • ACCA or CPA is a must

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี
 • ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลได้

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในตลาดทุน การวิเคราะห์
 • ร่วมผลักดัน ดำเนินการ และร่วมมือกับ Stakeholder

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • ศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • ใช้ภาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี

16-Jan-18

 

Applied
 • มีคุณวุฒิ CFA /CPA หรือมีความรู้ความเข้าใจ
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดทุนในทั้งในแง่มุมของ

16-Jan-18

 

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

16-Jan-18

 

Applied
 • Treasury Manager Myanmar
 • Experience in FMCG industry
 • Good English communication

15-Jan-18

 

Applied
 • สมุห์บัญชี
 • ประสบญชี PAE ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

15-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

15-Jan-18

 

Applied
 • University degree in BusinessAdministration,Financ
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer literacy in Microsoft Office

15-Jan-18

 

Applied

Senior Fund Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Fund management
 • Equity investment
 • Equity research

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance & Banking.
 • 5 - 10 years experience in investment banking.
 • Good command in English.

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basel regulations and upcoming regulatory changes
 • Balance Sheet Analytics
 • ICAAP Policy and Modeling Environments

15-Jan-18

 

Applied
 • interest rate risk, liquidity risk,market risk
 • Asset liability management concepts
 • Capital methodologies.

15-Jan-18

 

Applied
 • Tresury Specialist
 • Money Market, Derivatives
 • Capital markets instruments and structure

15-Jan-18

 

Applied
 • Basel regulations and upcoming regulatory changes
 • Balance Sheet Analytics
 • ICAAP Policy and Modeling Environments

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

14-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล