ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  อยุธยา
  • Experience in pharmaceutical, biological in GMP .
  • Fluent in both written and spoken English
  • Good knowledge of GMP and other relevant GxPs.
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  อยุธยา
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,เทคโนโลยีทางชีวภาพ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ทางด้านวิจัยทางชีววิทยา GMP.
  • มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางเทคนิคที่ดี
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  อยุธยา
  • Experience in purification process is preferable
  • Fluent in both written and spoken English
  • Good scientific background and technical skills.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)