ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 37 ตำแหน่งงาน
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
  • ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี สำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เช่น HPLC,
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s banner
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการขายของพนักงานขาย
  • รับข้อร้องเรียน ติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
  Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Remotely Working applied 2 days a week
  • Medical Insurance, Provident Fund, Dental, Fitness
  • Sathorn - BTS Chong Nonsi
  V.Mane Fils (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  V.Mane Fils (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Bachelor degree in Chemistry, biotechnology
  • At least 5 years experienced in laboratory team
  • Curiosity about fragrances and the market product
  ถัด ไป