• วุฒิ ป.ตรี สาขาเคมี
  • มีความรู้ในระบบ ISO/IEC 17025
  • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและ Ms Office ได้

11-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่