ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Big C Supercenter Public Company Limited's banner
  Big C Supercenter Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • กำกับดูแลการจัดทำ COA
  • ทบทวน COA และออกแบบแผนการสุ่มตรวจสินค้า
  • จัดทำรายการสินค้าที่จำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจ
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • มีทักษะด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีทักษะในการวางแผนการทดลอง (Experiment Design)
  • ชอบการทำงานในห้องแล็ป
  Merit Solution Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
  • จบวิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม, โพลีเมอร์
  Campanella & Associates Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Campanella & Associates Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวาTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • Chemistry or Related Field of Study
  • 4 yrs. of related exp. from fragrance sector
  • Knowledge of sensory evaluation&fragrance chemical