• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
  • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bachelor or Master Degree in Chemistry, Bio-techno
  • Research and develop new application
  • Proactive, energetic and passion to work for succe

22-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่