ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo

  Warehouse Manager 1 Position

  Onsmooth Thai Co., Ltd.
  เชียงใหม่
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate
  • เคยทำงานภายใต้ระบบ ISO 9001 และ หรือ ISO14001
  • เคยทำงานกับระบบ WMS และ หรือ ERP system
  Hortigenetics Research (S.E. Asia) Limited's banner
  Hortigenetics Research (S.E. Asia) Limited's logo

  Phenome Specialist (R&D)

  Hortigenetics Research (S.E. Asia) Limited
  เชียงใหม่
  • Plant Breeding, Molecular Breeding
  • Breeding Programs, Database management
  • Softwares and database in Breeding