ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Education in Horticulture
  • Experience in Product Development and Sales
  • Good English communication
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's โลโก้ของ

  พนักงานส่งอาหาร PIZZA HUT ประจำโซนภาคอีสาน

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Account Executive - Aroma Shop – Ubol Ratchthani

  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.
  อุบลราชธานี
  • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • บริหารยอดขาย กำไรและค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)