ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 242 ตำแหน่งงาน
  PJPE CO., LTD.'s banner
  PJPE CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าว
  • นิติกรรมสัญญา
  • มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียดรอบคอบสูง
  • มีความสามารถในการหาแหล่งคำสะกดที่ถูกต้อง
  STelligence Company Limited's banner
  STelligence Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Analytical, problem-solving, communication
  • Monitoring, post-implementation
  • Trained for a World-Class, various industries
  ถัด ไป