ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  CoffeeWORKS Limited's banner
  CoffeeWORKS Limited's logo
  ภูเก็ต
  • Work in a new, beautifully designed showroom
  • English proficiency of at least 550 TOEIC score
  • Own car and valid driver’s license is preferred
  Andaman Beach Suites Co., Ltd.'s banner
  Andaman Beach Suites Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี
  • มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ปี
  Primo World Co., Ltd.'s banner
  Primo World Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • DevOps and Agile principles
  • Amazon Web Service Cloud
  • JavaScript, Typescript