ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ภาคเหนือจังหวัดอื่น
  • มีความรู้เรื่องการปลูก บำรุงรักษาพืชผลเกษตร
  • 5 ปีในด้านการบริหารจัดการไร่
  • สือสารภาษาอังกฤษได้