ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
    Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s banner
    Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s logo
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
    • Establish and grow reliable tapioca supply
    • Maintain relationship and participation of farmers
    • Promote adoption of best practices to farmers
    Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s banner
    Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s logo

    Senior Expert - Agricultural Technology

    Ingredion (Thailand) Co., Ltd.
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
    • Participate in key agribusiness business plans
    • Source and bring new Mobile App technologies
    • Represent the agribusiness team with universities