ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 88 ตำแหน่งงาน

  พนักงานศูนย์กระจายสินค้า จำนวนมาก

  บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
  ราชบุรี
   Siam City Cement Public Company Limited's banner
   Siam City Cement Public Company Limited's logo

   Lab Tester (Aggregate - Suphanburi Plant)

   Siam City Cement Public Company Limited
   สุพรรณบุรี
   • Handle Sampling and testing activities
   • Keep clean lab equipments
   • Suphanburi Plant

   Help Desk/ IT Support

   บริษัท ซีดับเบิ้ลยูซี ซิสเต็ม จำกัด
   อยุธยา
    Siam City Cement Public Company Limited's banner
    Siam City Cement Public Company Limited's logo

    Project Engineer (Aggregate Business)

    Siam City Cement Public Company Limited
    สุพรรณบุรี
    • large CAPEX project management
    • Prefer who has aggregates business knowledge
    • able to travel in upcountry
    The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
    The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
    กาญจนบุรี
    • ตรี/โทอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/Safety Engineering
    • เป็นที่ปรึกษา/สนับสนุน พัฒนาระบบจัดการความปลอดภัย
    • ปฏิบัติงานที่ บ. สยามคราฟท์อุตสาหกรรม กาญฯ/ราชบุรี
    CPTG's banner
    CPTG's logo
    อยุธยา
    • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
    • มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำในการคำนวณ
    • มีความสามารถในการบริหารจัดการผู้ใต้บัญชา
    Siam City Cement Public Company Limited's banner
    Siam City Cement Public Company Limited's logo

    Mine Geology Division Manager (Saraburi Plant)

    Siam City Cement Public Company Limited
    สระบุรี
    • 5 yrs experiences in field of mine geology field
    • Exp. Mining software : SURPAC or MineSched
    • Saraburi Plant
    ถัด ไป