ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  WHA Corporation Public Company Limited's banner
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • เพศชาย 20-29 ปี, ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
  • ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไปในงานระบบอาคาร
  • สามารถขับรถยนต์ได้และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  Seagate Technology (Thailand) Ltd.'s banner
  Seagate Technology (Thailand) Ltd.'s logo

  Accountant - Teparuk (Fresh grads are welcome)

  Seagate Technology (Thailand) Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Good command of English
  • Good in : interpersonal skill, team player
  • Accounting/Finance
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)