Customer service

Maesriruen Kitchen Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กระฉับกระเฉง รักการบริการ มีทักษะการสื่อสารดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Housekeeper

Maesriruen Kitchen Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กระฉับกระเฉง รักการบริการ มีทักษะการสื่อสารดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางบิล และเก็บรวบรวมหนี้คงค้างกับทางลูกค้า
 • ตรวจสอบความสมดุลของบัญชีลูกหนี้ที่ค้างชำระ
 • จัดการเรื่องร้องเรียน หรือปัญหาของลูกค้า

22-Sep-17

 

Applied

ช่างเชื่อม

K.S.BANGSAPHAN ENGINEERING CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • ปวช.หรือปวส. เอกงานเชื่อมหรือช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม

22-Sep-17

 

Applied

ช่างCNC

K.S.BANGSAPHAN ENGINEERING CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.หรือปวส.
 • ควบคุมเครื่อง CNC

22-Sep-17

 

Applied
 • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับลูกค้า
 • จบวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด หรือ พลศึก
 • บุคคลิกภาพดี รูปร่างเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

20-Sep-17

 

Applied

Steward

Wora Bura Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศ ชาย , หญิง อายุ22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6ขึ้น
 • มีความตั้งใจทำงาน รักงานบริการ

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการประมง, เทคโนโลยีทางทะเล
 • ประสบการณ์โดยตรงในการดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักและทุ่มเทในการทำงาน

20-Sep-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

พนักงานบริการ

Maesriruen Kitchen Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กระฉับกระเฉง รักการบริการ มีทักษะการสื่อสารดี

19-Sep-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กระฉับกระเฉง รักการบริการ มีทักษะการสื่อสารดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอน
 • ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing
 • ประสานงานทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานกับวิศวกร

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอน
 • ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing
 • ประสานงานทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานกับวิศวกร

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีความรับผิดชอบ

19-Sep-17

 

Applied
 • ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีประสบการณ์ในการติดฟิล์ม
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัด -ประจำที่ต่างจังหวัด

18-Sep-17

 

Applied

ช่างเชื่อม

TASSANAPONG BUSINESS CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างเชื่อม
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงานได้

18-Sep-17

 

Applied

ช่างเทคนิค

TASSANAPONG BUSINESS CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงานได้

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

18-Sep-17

 

Applied

ช่างกลึง

K.S.BANGSAPHAN ENGINEERING CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.หรือปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล