• ปริญญาโท , มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • ออกแบบตามมาตรฐาน ACI-318 และ AISC-360
  • รับผิดชอบงานออกแบบโครงสร้างอาคาร

03-Apr-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่