ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 42 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 42 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-30 จาก 42 ตำแหน่งงาน
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • Opportunity to work with leading IT solutions firm
 • Opportunity to unleash potential at early stage
 • Competitive salary, benefits & work-life balance
 • รายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
 • เงินเดือนเพิ่ม 10% ทุกปี
 • สนใจรักงานบริการและมีความกระตือรือร้นที่ให้บริการ
Inteltion Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
บาท30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA
บาท30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)
 • งานซ่อม และงานไฟฟ้า
 • โรงงานอตสาหกรรม และ โรงไฟฟ้า
 • ขายสินค้า
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ทำงาน Call Center หรืองานบริการ
Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
บาท25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
บาท25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
บาท25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
Krungsri Consumer's Bænnexr̒ k̄hxng
 • Set up litigation account volume target
 • Implement monitoring process on legal working
 • Review weekly OA Legal performance
 • วุฒิการศึกษา ปวช ถึง ระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ในงานขาย การตลาด หรือบริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิ สามารถอ่าน,เขียน ภาษาไทยได้
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ครั้งคราว
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
Elastex Co., Ltd./บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ
บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
ถัด ไป
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)