• ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 10 ปี

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 30-45 ปี
  • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์,สัตวบาล
  • อายุ 30-45 ปี
  • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่