ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  กาญจนบุรี
  • ตรี/โท วนศาสตร์ วนวัฒน์วิทยา ปฐพีวิทยา พืชสวน
  • ทดลอง ค้นคว้า ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสวนไม้
  • มีประสบการณ์งานด้านออกแบบทดลองวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ