• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
 • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Area Manager

JD SPORTS FASHION (THAILAND) LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Must be able to write and speak in English
 • Have experiences in store operations management
 • Experience in leading store staffs to drive sales

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Indirect procurement
 • Commercial experience
 • marketing/ sale

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Insurance
 • Managing the general underwriting
 • New graduate are warmly welcomed.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายงานประเมินราคา
 • รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินราคา
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Risk
 • บริหารความเสี่ยง
 • Strategy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Legal Officer

PTT Digital Solutions Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • law. coorate law, commercial ,business
 • contract proof, negotiate for contract,Manage
 • proof contract,IT law, Technology ,

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • DPO
 • data protection
 • PDPA

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality Control Engineer/วิศวกรควบคุมคุณภาพ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา (วศบ.)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร
 • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ รู้จักเส้นทางลัดเป็นอย่าง
 • ไม่สูบบุหรี่เด็ดขาด

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ มีผลคะแนนทดสอบ HSK
 • ความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานเอกสารได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competency & People Development Consultant
 • สวัสดิการ: ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ,โบนัสประจำปี
 • งานประจำ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate Affairs Specialist

Orenburg Consulting Group

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in VetMed, Animal Health, Animal Sci
 • Good command of English
 • Knowledge in companion animal management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • seo
 • digital marketing
 • online marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Logistic & Supply Chain
 • Excellent negotiation and communication skills
 • Good command of English and Computer literacy

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical Engineering & Good in English
 • Commissioning / Control Programming
 • FRESH GRADUATE ARE WELCOME

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering (IE/MM) is a plus
 • Strong interest to grow career in manufacturing
 • Excellent command of business in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ระดับการศึกษาปวช/ปวส.ขึ้นไป
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาม. 3 ขึ้นไป
 • โบนัสประจำปี
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • เดินทางสะดวก ใกล้ BTS
 • ประกันสังคม โบนัสประจำปี และ ปรับเงินเดือนประจำปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cloud Production and Provider Company
 • Agile Methodology
 • Nice and Team Work Environment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • GIS Officer, geographic information system
 • Python/R program, aerial mapping,forest surveying
 • NGO, INGO, Environmental Conservation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Organize and maintain personnel records
 • Bachelor’s degree in human resources
 • Proven work experience as an HR Administrator

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Can-do’ Attitude with flexibility
 • Good in Ms.Office, and other

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technician

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Technician
 • High Vocational
 • Has Electrical Certification

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Welcome New Graduates & Fresh Grads
 • Knowledge of Java, JavaScript, HTML and CSS
 • Experienced at least 2 year in Software Developer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Welcome Only New Graduates & Fresh Grads
 • Good command of spoken & written English
 • Having a valid Driving Licence

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting and Economic
 • Fresh Graduated will be consider
 • 2-3 year exp in credit, banking and finance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Computer Science
 • Knowledge and understanding of good UX/OU
 • Expertise in JavaScript

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • จัดเรียงสินค้าตามช่องวางสินค้าและตรวจสอบป้ายราคา
 • จัดทำรายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือส่งผู้บังคับบัญชา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ชอบงานขาย
 • งานแคชเชียร์ คิดเงิน ทอนเงินให้ลูกค้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับ-ส่งสินค้าของบริษัท
 • สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้ CSS, HTML, Java script ได้
 • สามารถใช้ Power Point ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with Python
 • Experience with Machine learning
 • Flexible, Team player, Communication skill

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analytical and research skills
 • English language proficiency
 • Unique and Challenging

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 years of experience
 • Willing to learn new things with ambition
 • Graduates are also welcome

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • งานบัญชี
 • Accounting

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Engineer C#, .NET
 • Convenient work location: BTS Victory Monument
 • 5 day work week, group insurance, yearly bonus

12-Aug-20

 

Applied
 • Have experience in food business
 • Can work on Sat & Sun & public holiday
 • Can work 6 days per week

12-Aug-20

 

Applied
 • Deliver excellent customer service
 • Accountable for meeting individual (KPIs)
 • Good command of spoken and written English

12-Aug-20

 

Applied
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม.ุ6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบาริต้าอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

12-Aug-20

 

Applied
 • ออกแบบสื่อการสอน, แอนนิเมชั่น, ตัดต่อภาพและวิดีโอ
 • Abode Premier Pro
 • Abode Photoshop, Abode Illustrator

12-Aug-20

 

Applied
 • พนักงานเก็บข้อมูล
 • พนักงานพาร์ทไทม์
 • เก็บข้อมูล

12-Aug-20

 

Applied
 • Be a part of A2 Technologies under APCS group
 • Fresh grads welcome or candidates have experience
 • Competitve benefits, yearly bonus, Overtime pay

12-Aug-20

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good at Microsoft office program
 • Good at communication in English
 • Customer service oriented

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied