• เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • รุ้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 20-25 ปี ขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเกษตร ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • ทักษะการเป็นผู้นำและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

14-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารจัดการสวนปาล์ม 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการเกษตรหรือเทียบเท่า
 • มีทักษะพุด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าติดตั้ง
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น

11-Aug-17

 

Applied
 • ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีประสบการณ์ในการติดฟิล์ม
 • ช่างฟิล์ม

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล