ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited's โลโก้ของ
  เมืองปทุมธานี
  • ประสบการณ์ 5 ด้านบริหารทีมโดยรวม
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหารปริญญาโท สาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการกลยุทธ์การตลาด
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)