• ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์
  • มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • มีทักษะในติดต่อประสานงาน ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล