ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารบรรจุกระป๋อง
  • บริหารจัดการ
  • บริหารงานขายและการตลาด
  Preserved Food Specialty Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Preserved Food Specialty Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Prepare and execute offline and online media
  • Propose and manage digital marketing campaigns
  • Bachelor's degree or higher in Marketing
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)