• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทั่วไป
  • มีใจรักในงานบริการ

07-Jul-20

 

Applied
  • มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการนำส่งบริการด้านอาหาร
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า
  • มีใบประกาศนียบัตรการประกอบอาหาร

07-Jul-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

07-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่