Chef de Partie Cold Kitchen

BANGSAK MERLIN CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Commis II - Cold Kitchen

BANGSAK MERLIN CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Chef de Partie Bakery

BANGSAK MERLIN CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chef De Partie ( Hot )

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • มีทักษะในการปรุงอาหาร
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง

15-Jan-18

 

Applied

Commis I ( Hot )

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • มีทักษะในการปรุงอาหาร
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • รักงานด้านการบริการ

15-Jan-18

 

Applied

Commis I (Hot Kitchen)

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-45 ปี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการปรุงอาหาร

15-Jan-18

 

Applied

Engineer Clerk

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีทักษะงานเอกสาร
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied

Technician

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป จบสาขาช่าง
 • มีทักษะงานช่างทั่วไป งานแอร์

15-Jan-18

 

Applied

นักศึกษาฝึกงาน

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • เพศชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied

พนักงานเสิร์ฟ

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล