• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร
 • ส่วนลดพนักงาน

20-Jun-18

 

Applied

Kitchen Chef Supervisor/ผู้ช่วยเชฟ

Pimali Foundation

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครซ้อฟต์ ออฟฟิส
 • สามารถทำงานร่วมกับเด็กด้อยโอกาส

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FOOD & BEVERAGE SERVICE - SUPERVISOR

Pimali Foundation

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี
 • สามารถทำการสอนนักเรียนได้ทั้งภาคภาษาไทย
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นระบบ

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Assistant / Coordinator / Supervisor
 • Provided meal & accommodation

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม /ร้านอาหาร /ภัตตาคาร 3-5
 • มีความสามารถทางการตลาด และมีความรู้เรื่องการจัดการ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีสุขอนามัยที่ดี

18-Jun-18

 

Applied