• สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
 • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผำนงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร อย่างน้อย 10 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต
 • ผ่านการฝึกอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

21-Oct-20

 

Applied
 • European restaurant experience of 5 years or more
 • Work location: Lat Phrao, Sathon,Pathumwan,BangRak
 • service minded and well organized person

12-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่