• จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ถูกสุขอนามัย
  • ดูแลความสะอาดในบริเวณแผนกครัว
  • ดูแลต้นทุนในแผนกครัวให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่