• Culinary Arts Degree with Apprenticeship
 • Experience in QSR/Food B2B Sectors
 • Establish Culinary Culture and Expertise

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต สินค้าประเภทเบเกอรี่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่ ด้านอบขนม หรือผลิตเบเกอรี
 • สามารถทำงานในห้องที่มีอุณหภูมิร้อนได้

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เตรียมวัตถุดิบ ในการปรุงอาหาร

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย, หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

14-Aug-17

 

Applied

Commis I (สมุทรปราการ)

P.O.E. International Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ทำอาหารไทย-จีน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส

14-Aug-17

 

Applied
 • ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร
 • เบิกส่วนผสมเครื่องปรุง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

14-Aug-17

 

Applied

Customer Support Specialist (IT/Hospitality)

CloudBeds/CloudBeds

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล