• มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

16-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

16-Mar-18

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Diploma or higher Degree
 • Good team leader and training the junior staff

16-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

16-Mar-18

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Diploma or higher Degree
 • Good team leader and training the junior staff

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล