• เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีผลการทดสอบ JLPT อยู่ในระดับ N2, N1

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • ปริญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย-เวียดนาม

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล